De kinderen en hun onderwijs in deze tijd

Heel veel kinderen, jongeren in deze tijd kennen een hogere gevoeligheid, een grotere spiritualiteit, een hogere begaafdheid in vele intelligenties wat juist nu zo massaal zichtbaar wordt. Deze jongeren, en hiermee bedoel ik ook de jongere kinderen, worden op dit moment door het onderwijssysteem nog niet herkend en erkend, anders dan door labels die hen diverse vormen van stoornissen aanmeten. Ze hebben het moeilijk op aarde en hebben, om hun waarden te kunnen leven, goede, begripvolle begeleiding nodig. Als je de kans krijgt om in een dieper contact te raken met deze jongeren zul je versteld staan van hun wijsheid. Deze jongeren weten wie ze zijn en wat ze nodig hebben, en vragen ons hiervoor eerbied te hebben. Deze jongeren zetten momenteel het onderwijs op zijn kop, want ze willen alleen maar leren wat voor hen persoonlijk een verrijking is.

Omdat in het onderwijs al jaren min of meer op dezelfde manier wordt lesgegeven, is het opgroeien tot volwaardig mens hierin allang niet meer zichtbaar. Het is een belangensysteem geworden, gevangen in regels en structuren. Het beantwoordt niet aan de behoefte van onze jongeren in deze tijd…een leerling wordt ongevraagd toebedeeld aan een leraar of lerares om dat te doen wat hem verteld wordt. Het is geen beweging van hart tot hart, maar een vorm van macht. Het gaat om grijpen, vasthouden en doorgaan. Er ontbreekt een diep fundament van zingeving, verbinding en spiritualiteit.  Het brengt geen echte diepe tevredenheid in het leerproces, noch bij de leerling, noch bij zijn leraar. Deze ontwikkelingen leiden rechtstreeks naar een fundament van prestige en macht, iets wat niet langer bij de jongeren in deze tijd past. Het is geen wonder dat zoveel jongeren die anders denken, voelen en waarnemen bestempeld worden met onbegrip. Zij kunnen en willen simpelweg niet langer volgen wat een ander bepaalt: de inhoud van de vakken, het tempo en de tijden waarop onderwezen wordt, de manier waarop getoetst wordt, de straffen als je niet gehoorzaamd etc. Deze jongeren willen ontdekken wie ze ten diepste van binnen zijn en hoe ze dat kunnen bieden aan de wereld. Ze vragen ons hen op deze weg te begeleiden. Ze vragen ons onze oude normen en waarden los te laten en de weg vrij te maken voor een nieuwe holistische manier van leren, ervaren en realiseren. Het is de tijd.

Tijd om de duizenden en duizenden thuiszittende leerlingen te erkennen en hun boodschap te begrijpen…

Tijd om het onderwijssysteem aan onze jongeren aan te passen ipv hen met straffen en medicijnen aan te laten passen aan het systeem…

Tijd om ons vertrouwen aan de jongeren te geven dat zij op eigen wijze zullen activeren wat wij hen kunnen faciliteren…

Tijd om te erkennen dat er vele manieren van leren zijn die de hele omgeving van de jongeren betreffen en niet slechts het cognitieve gedeelte in het schoolgebouw…

Tijd om, met respect voor het gelegde fundament van het onderwijssysteem in het verleden, deze los te laten en leermogelijkheden te bieden die vanuit de intrinsieke behoefte van de jongere komt…

Tijd om ruimte te bieden aan de dromen van onze jongeren…

Tijd voor de juiste steun en begripvolle begeleiding vanuit hun verzoeken…

Het is de hoogste tijd voor de flow vanuit het hart….www.hartverwarwarmendwijs.nl

HARTegroet Indi

Spring naar toolbar