Informatie over het centrum

XPC

Vanwege de groeiende problematiek rondom de steeds groter wordende groep thuis –en bijna thuiszittende leerplichtige kinderen voelen wij sterk de behoefte om hiervoor een landelijk expertisecentrum op te richten. We merken dat de ouders van deze kinderen vaak niet weten welke hulp ze waar vandaan kunnen halen en na vaak lange emotionele paden te hebben moeten bewandelen ook lang niet altijd meer de kracht en het doorzettingsvermogen hebben om achter hun kind te blijven staan. Ook scholen en gemeentes hebben niet alle kennis en inzichten in huis om goed met de signalen om te gaan.

Wat biedt dit (digitale) expertisecentrum?

 • Een website vol nuttige informatie
 • Individuele begeleiding en ondersteuning aan ouders en hun kinderen op alle wenselijke niveaus, ongeacht de reden van het (bijna) thuiszitten van de leerling
 • Een alternatieve onderwijsroute voor de thuiszitters
 • Een digitaal platform van ervaringsverhalen die vervolgens weer ondersteunend kunnen zijn voor nieuwe, herkenbare situaties
 • Professionele hulp op alle noodzakelijke of gewenste fronten, denk hierbij o.a. aan:

   

  • Juridische bijstand
  • Onderwijsdeskundige bijstand
  • Coaching voor ouders om in hun kracht te staan
  • Pedagogische ondersteuning
  • Medische ondersteuning
  • Financiële bijstand
  • Elke andere vorm van toegevoegfde ondersteuning
 • HARTverwarmendWijze maatjes
 • Een database met ter zake doende connecties

Wie zoeken wij voor een goed functionerend Expertisecentrum?

 1. mensen voor het landelijke team om het kernteam te versterken. Dit noemen we de 2e lijn. Klik hier om de 2e lijns profielen te zien
 2. mensen die een van de regionale kernteams willen vormen
 3. professionals die in dit werkveld van dienst kunnen zijn
 4. HvW-maatjes
 5. ervaringsdeskundigen (ouders, leerkrachten, familie, anders betrokken)

*deze posities zijn vooralsnog op basis van vrijwilligersvergoeding

1. Expertise-kernteams

We willen zowel een landelijk kernteam voor het expertisecentrum als regionaal werkende teams. Hieronder een beschrijving van de werkzaamheden van deze teams:

Landelijk:

 • koppelt de hulpvraag van de ouder aan het aanbod van de professionals
 • heeft contact met en ondersteunt de regionale teams
 • heeft periodiek overleg met het bestuur van HvW

Wij vragen voor dit team een aantal mensen met grondige ervaring over deze materie.

Regionaal:

 • zoekt en koppelt professionals uit de regio aan het centrum
 • houdt contact met de HvW-maatjes en professionals in de regio
 • informeert het landelijke kernteam over de situaties die in hun omgeving spelen
 • organiseert de 4-jaarlijkse intervisiemomenten

2.  Professionals

De professionals die hun expertise via het centrum aan de ouders aanbieden voldoen aan de volgende punten:

 • Positieve screening* door het kernteam van het expertisecentrum
 • Ervaring en/of affiniteit met de problematiek
 • Kennis van/affiniteit met de onderwijswereld
 • Gedeelde visie met de visie/missie van HVW
 • Betaald lidmaatschapsgeld
 • Een aangepast tarief voor hun cliënten die via dit netwerk diensten afnemen

* Met deze screening willen wij er voor zorgen dat de professionals die zich beschikbaar stellen voor deze ouders ook een goede reputatie,  voldoende ervaring en de juiste mentaliteit hebben voor het welslagen van een positieve begeleiding en daarmee tevens een bekrachtiging zijn voor de professionaliteit van het centrum.

Hiervoor krijgen zij:

 • Landelijke zicht- en vindbaarheid
 • Erkende en aanbevolen status
 • Gebruik van de expertise database
 • Geen overheadkosten
 • Landelijke PR
 • Meer clientèle
 • Verbondenheid met een groter, gelijkgestemd doel

3. HARTverwarmendWijze maatjes (HvW-maatje)

Het centrum biedt naast professionele hulp ook ondersteunende hulp van een maatje. Dit is iemand uit het netwerk van HVW die:

 • Een luisterend oor heeft voor het verhaal van de ouders/het kind/het hele gezin
 • Een steun- en toeverlaat is in de wereld waarin deze ouders in terecht komen (zo kan hij/zij meegaan naar gesprekken waar de ouders vaak alleen staan  de kracht van een heel team die zich met het kind bemoeit
 • Bereikbaar is in noodgevallen
 • Verbindingen legt met de professionals die verbonden zijn met het centrum
 • Een training* heeft gevolgd om zich in te lezen in de materie en goede gesprekken kan voeren  en begeleiding kan geven aan deze ouders
 • Actief het traject met de ouders inzet, coördineert, begeleidt en monitort
 • Contact houdt met andere HvW-maatjes om op de hoogte te blijven van andere situaties
 • Zorgt voor documentatie van het verhaal, zowel voor het traject als voor het archief van het expertisecentrum

* meer informatie over de training opvraagbaar via expertise@hartverwarmendwijs.nl

4. Ervaringsdeskundigen:

De mensen die hun ervaringen willen delen die met thuiszitproblematiek te maken heeft, als ouder, leerkracht, hulpverlener, kortom, op welke manier dan ook betrokken. Graag contact opnemen via ons mailadres.

 

Wees welkom! Samen bouwen we aan een duurzame oplossing voor deze jongeren!

Contact: expertise@hartverwarmendwijs.nl

Met HARTegroet,

Lex Hupe, Ellen van der Linden, Lukretia Bressers, Indi Hondema

 

 

Het Expertisecentrum is onderdeel van de sociocratische stichting HARTverwarmendWijs.

RSIN/KvK 851851083

 

 

Spring naar toolbar