Regio’s

Wij geloven in de kracht van regionaal werken. Daar zijn de banden die je smeedt immers het sterkst. Een aantal regio's is van start gegaan of nog in opstartfase:

Noord-Holland Yvonne van Leeuwen yvanleeuwen@live.nl
Flevoland Jolanda Opstal info@contextflevoland.nl
Limburg Nicole Mannens eclimburg@hartverwarmendwijs.nl
Tilburg e.o. Judith de Lange tilburg@hartverwarmendwijs.nl
Utrecht/Gooi Gio Vogelaar

giovogelaar@hotmail.com

Limburg

In Limburg is inmiddels een regioteam gevormd, bestaande uit Nathalie Tolk (Het Krachthuis), Loes Ramakers (Toesjj), Nicole Mannens (De Kindereik) en Rob Vorselen. Samen willen zij zich ervoor inzetten, dat ouders en kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Met als doel alle betrokken partijen met elkaar te verbinden om samen, met een open houding,  tot een oplossing te komen. Waarbij het welzijn van kind en ouders in dit proces centraal staat. De eerste stap is nu het in kaart brengen van alle belanghebbenden in Limburg en kijken óf en op welke wijze ze deze partijen moeten benaderen. Bovendien komt er een avond voor ouders, die het traject al deels of volledig doorlopen hebben, om van hen te horen waar zij in deze periode behoefte aan hadden of nog hebben. De resultaten van beide zullen bepalen welke koers EC Limburg verder uit gaat zetten. Mocht er overigens al een duidelijk overzicht zijn van alle belanghebbenden, dan houdt EC Limburg zich warm aanbevolen. We hoeven het wiel immers niet allemaal opnieuw uit te vinden. Mailen kan naar eclimburg@hartverwarmendwijs.nl en voorlopig zijn ze te vinden via www.hartverwarmendwijslimburg.nl/ec-limburg.

 

Spring naar toolbar