Veelgestelde vragen

Het Advies Centrum Thuiszitters (ACT!)

Voor wie is het ACTbedoeld? Voor gezinnen met een leerplichtig kind dat thuiszit. Maar ook voor gezinnen van wie het kind zich ongelukkig voelt op school en waarvan de ouders, in het contact met de school, leerplichtambtenaar of andere betrokkenen, het gevoel hebben niet genoeg geholpen te worden. Of erger, te maken hebben met Jeugdzorg.

Hoe kan ik contact met jullie opnemen?

Ben je ouder van een thuiszitter? email naar ouders@adviescentrumthuiszitters.nl

Ben je werkzaam in en rond Passend Onderwijs of schooluitval? advies@adviescentrumthuiszitters.nl

Kan ik begeleiding krijgen?  Je hulpvraag zullen we met de uiterste inspanning beantwoorden. Eerst doen we een telefonische intake. Is er een klik, d.w.z. heb je er vertrouwen in dat we een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van je casus, en hebben wij daar ook vertrouwen in, dan beslissen we samen om verder op te trekken.

Community In de community gaan we samen aan het werk. Je wordt – indien mogelijk i.v.m. capaciteit – gekoppeld aan een Maatje. Samen met het Maatje vul je de intake vragenlijst in (of zelf, mag ook). Het Maatje brengt samen met jou de situatie in kaart en gaat, zover dat fysiek mogelijk is, mee naar gesprekken. Ook kunnen we andere partijen inschakelen. In de community vind je o.a.:

 • meer hulpmogelijkheden, direct te gebruiken
 • gelijkgestemde ouders (die vaak meer weten dan de instanties!)
 • de mogelijkheid om cursussen te volgen rondom Passend Onderwijs en Leerplicht
 • een bibliotheek aan kennis over de wetten en het beleid
 • casussen waarvan iedereen kan leren
 • nieuws en nuttige tips
 • hulp door Maatjes (opgeleide ouders)

Wat kost het? Lidmaatschap van de community kost € 5 per maand. Dit is ook per maand opzegbaar, dus je zit nergens aan vast.

Wat maakt jullie uniek? Wij helpen deze gezinnen individueel. We werken dus met individuele casussen. We geven niet alleen zomaar tips, we omarmen de hele casus en we laten pas los als de enige echt werkende oplossing is gevonden: die waarbij de ouders en het kind duurzaam tevreden zijn. Het systeem moet daarin volgend zijn en niet leidend.

Kan ik in mijn eigen regio terecht? We geloven in de kracht van de regio. We hebben in de community regiogroepen opgericht. Maatjes koppelen we zoveel mogelijk regionaal. Uiteraard moet dit nog groeien.

Waarom dit werk? De stichting HARTverwarmendWijs krijgt al jarenlang (we bestaan op moment van schrijven in 2017, nu 8 jaar) berichten binnen van ouders die in de knel zitten met hun kind op school. We kregen steeds meer het gevoel dat er voor ons hier een taak was weggelegd. Ook wij kenden het fenomeen ‘thuiszitter’ 3 jaar geleden nog niet. Het is eigenlijk pas een recent ingeburgerd woord. Daarvoor ging het om ‘schooluitval’ of ‘relatief verzuim’. We merkten dat er patronen zitten in het ontstaan van het probleem. Dat leidde tot verder onderzoek. Hier het resultaat: het Advies Centrum Thuiszitters.

Wat is jullie missie?

 • De nood lenigen van thuiszittende of vastlopende leerplichtige kinderen en hun ouders
 • De overheid dwingen haar verantwoordelijkheden waar te maken
 • De ernstige weeffouten in ons onderwijssysteem aan de kaak stellen
 • Het onderwijs humaner maken
 • De fundamentele rechten van kinderen behartigen

Is er iets aan de hand met deze thuiszitters? Ja en nee.

Nee omdat het gaat om kinderen waar je eigenlijk niet iets bijzonders aan merkt. Problemen ontstaan meestal pas als ze naar school gaan. Vaak al in de eerste jaren van het PO. Ze weten al meer dan andere kinderen. Willen graag hun eigen weg gaan. Zijn niet zomaar bereid een order van de juf aan te nemen als ze niet snappen waarom dat moet. Deze kinderen kunnen al vanaf hun 5de jaar in een onwerkbare situatie terechtkomen. Komt dat door het kind? Komt het door de juf? Ja en nee. Het is de ontmoeting tussen het kind en het onderwijssysteem waarin het functioneert. Ook op latere leeftijd komen deze spanningen naar voren. Een autist die prima kan leren en wil leren, alleen niet tegen de drukte in de klas kan. Een kind dat thuis rustig is en op zijn gemak, maar in de klas heel druk gedrag vertoont. Labeltje plakken dan maar? ADHD? Het lijkt steeds meer de trend, dat deze kinderen enkel door een stempel enigermate van hulp krijgen. Of erger: aan de medicijnen moeten. Het spreekt voor zich dat dit niet de juiste weg is.

Ja Onze eigen “theorie” als je dat zo kunt noemen is: het zijn zelflerende kinderen (zie de website). Bijna bij al deze kinderen is het duidelijk dat ze graag leren. Maar dan wel op hun eigen manier en vanuit hun eigen interesse. En daar kan ons onderwijssysteem niet goed mee uit de voeten. Alle kinderen moeten immers precies hetzelfde doen. Maar leren is niet iets dat je op commando doet, dat komt uit jezelf vinden wij.

Contact? ouders@adviescentrumthuiszitters.nl

Meer informatie over de ACT! community vind je als je hier klikt.
Een video met uitleg over de community vind je als je hier klikt.
Meteen aan account aanmaken? Dat kan! Klik dan hier.
Spring naar toolbar