Vertrouwenspersoon

De Vertrouwenspersoon (VP) heeft een beperkt takenpakket, dat afdoende is om het gezin in eerste instantie te steunen en op weg te helpen.
De VP:
 • geeft een luisterend oor aan de ouders
 • maakt een duidelijk beeld van de hele case (hulpmiddel is dit formulier)
 • houdt de ontwikkelingen bij
 • schrijft in voorkomende gevallen brieven aan betrokken instanties (versturen na overleg met het Kernteam)
 • pleegt voortdurend ruggespraak met het Kernteam
 • is het visitekaartje van HARTverwarmendWijs naar het gezin toe en ook naar alle andere betrokkenen
Deze functie is een goede gelegenheid om kennis te maken met dit werk, en ook voor HvW om kennis te maken met deze vrijwilliger.
Nog een paar opmerkingen:
 • de koppeling met een gezin gebeurt op voorspraak van het kernteam
 • de VP begeleidt 1 gezin
 • de VP gaat mee naar gesprekken om goed te luisteren, en houdt zich op de achtergrond
 • na enige tijd volgt er een voortgangsgesprek tussen VP en het kernteam
 • het kernteam kan bij het gezin informatie inwinnen over de hulp die de VP biedt

 

Spring naar toolbar